Jak wyglądają warsztaty lowenowskie

Jak wyglądają warsztaty w nurcie Analizy Bioenergetycznej (potocznie warsztaty lowenowskie)?

Na warsztaty lowenowskie może prowadzić wiele dróg. Możesz przyjść na nie z polecenia, po przeczytaniu książki, artykułu w Internecie czy wysłuchaniu nagrania na YouTube. Uznajesz zatem, ze warto spróbować, ale jak właściwie przebiegają warsztaty lowenowskie?

Czas trwania warsztatów i prowadzący

Warsztaty w nurcie Analizy Bioenergetycznej mają najczęściej formę jednorazowego spotkania kilkudniowego (np. w weekend) lub kilkutygodniowego cyklu kilkugodzinnych (2-3 godziny) zajęć. Prowadzone są przeważnie 2-3 osobowy zespół. Główny prowadzący powinien odbyć szkolenie w nurcie Analizy Bioenergetycznej i być certyfikowanym psychoterapeutą lub facylitatorem tej metody, ewentualnie być w procesie takiej certyfikacji.

Przebieg warsztatów

Bez względu na intensywność i liczbę osób na warsztaty składają się podobne elementy, to jest:

1. Kontrakt

Na początku warsztatów lub cyklu warsztatów omawiany i ustalany jest ‘kontrakt’. Obejmuje on podstawowe zasady bezpieczeństwa dla poszczególnego uczestnika i całej grupy (m.in. poufność). Aby móc wejść głębiej w proces, potrzebujesz czuć się bezpiecznie.

2. Rundki mówione

Podczas rundek mówionych możesz dzielić się z grupą tym co doświadczyliśmy w procesie, swoimi przemyśleniami, wglądami. Każdy dzieli się na tyle na ile chce i na ile jest gotowy.

Dzielenie się w grupie jest ważne, ponieważ:

– poprzez werbalizację swoich przeżyć możemy pomóc sobie nawzajem w nazywaniu tego, co przeżywamy, a dzięki temu lepiej zrozumieć proces zmian,

– to okazja do pokazania się innym, na miarę, oczywiście, swoich możliwości; to szansa na wyjście z ukrycia w bezpiecznej przestrzeni laboratorium warsztatowego,

– słysząc innych, możesz zobaczyć, że nie tylko ty borykasz się z danym tematem, że nie jesteś sam – uczestnicy często mówią, że to przynosi im poczucie ulgi.

3. Bloki pracy z ciałem

Praca z ciałem i przez ciało to esencja tych warsztatów. Zajmuje większość czasu na warsztatach. Obejmuje ćwiczenia indywidualne, w parach i w większych grupach.

To praca na kilku poziomach:

  • zwiększenie dostępu do czucia siebie, swojego ciała poprzez pogłębienie oddechu, dodanie dźwięku, poczucie wibracji w ciele,
  • wgląd, poznawanie siebie – pracując przez ciało szybciej zobaczysz, z czym masz trudność, nawet gdy rozważając to intelektualnie, wydawało Ci się inaczej,
  • zwiększenie dostępu do emocji i szukanie bezpiecznych dróg ich wyrażania,
  • wchodzenie w nieznane, odkrycie przestrzeni do eksperymentowania, budowanie nowych wzorców – sprawdzenie w praktyce, w laboratorium warsztatu, jakby to było zrobić coś inaczej i doświadczenie tego.

Trzy kropki do połączenia

Uproszeniem byłoby powiedzieć, że warsztaty lowenowskie to tylko praca z ciałem. Podczas warsztatów ważnym elementem jest poszerzanie rozumienia siebie, swojej historii, obecnego życia. Szukamy połączenia trzech perspektyw:

  • przeszłość – odnosisz się do swojego dzieciństwa, bo tam powstawały najgłębiej skryte i utarte schematy oraz wzorce; tam też często zatrzymane zostało Twoje wyrażanie siebie i dostęp do uczuć.
  • moje obecne życie – na ile to, co przeżywam na warsztacie łączy się z tym, czego doświadczam w swoim życiu codziennym.
  • tu i teraz – jak i co przeżywam w laboratorium warsztatu, z osobami na warsztacie.

Tematyka warsztatów

Najczęściej warsztat poświęcony jest jakiejś tematyce. Ale pomimo tematu wiodącego każda osoba może mieć swój własny proces. Warsztat może być poświęcony złości, ale niejedna osoba może na nim bardziej pracować ze smutkiem itd. Dobrze jest nie przywiązywać się do tematu i pozwolić sobie na płynięcie zgodnie z własnym procesem wewnętrznym. Każdy na warsztatach pracuje w swoim tempie, uwzględniając swoje możliwości i ograniczenia. To samodzielny proces w grupie.

Informacje praktyczne:

Na warsztatach pracujemy w luźnym stroju, dającym swobodę ruchu, najlepiej dres lub T-shirt. Dobrze mieć ze sobą wodę oraz matę do jogi, bo niektóre ćwiczenia wykonujemy na leżąco.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Analizie Bioenergetycznej, to zajrzyj na bloga.