Założenia Analizy Bioenergetycznej

Analiza Bioenergetyczna, często zwana metodą Lowena, została stworzona przez Aleksandra Lowena.

Główne założenia Analizy Bioenergetycznej

Opiera się na przekonaniu, że ciało i umysł są wzajemnie powiązane. Nasza wewnętrzna, psychiczna dynamika ma swoją reprezentację w ciele, np. gdy się czegoś boisz, to podnosisz barki, spłycasz oddech, rozszerzasz oczy, zaczynasz się pocić; gdy jest Ci smutno to płaczesz; gdy jest Ci wesoło, to się śmiejesz. Część napięć w ciele jest reakcją na emocje, świat wewnątrzpsychiczny. Jeśli doświadczasz czegoś niewygodnego, czegoś, czego nie chcesz czuć, wówczas, aby zmniejszyć czucie, podświadomie spłycasz oddech, dostarczasz mniej tlenu do organizmu, zwalniasz metabolizm. W ten sposób bronisz się przez bólem emocjonalnym. Jeśli te napięcia są częste, czyli często doświadczasz trudnych do przeżywania emocji, wówczas stają się chronicznymi, tworząc pancerz mięśniowy, czyli stałe napięcie w ciele. Można więc powiedzieć, że chroniczne napięcia w ciele są fizyczną reprezentacją wewnątrzpsychicznych mechanizmów obronnych. W ciele zapisane są procesy fizyczne (zależne i niezależne od Twojej woli) i mentalne (świadome i nieświadome). Większość naszych wzorców tworzy się w dzieciństwie. Dziecko, będąc w pełni zależne od rodziców, swoich opiekunów, nie ma innego wyjścia, jak dostosować się do środowiska, w którym żyje. Jeśli naruszone lub złamane zostają jedne z podstawowych praw dziecka (prawo do istnienia, do bycia bezpiecznym, do bycia wolnym, do niezależności, do sięgania), wówczas dziecko wytwarza sobie mechanizmy obronne (które tworzą się równocześnie na poziomie psychiki i ciała), aby poradzić sobie z bólem emocjonalnym z tym związanym. Dziecko pragnie na miarę swoich możliwości dostosować się do oczekiwań środowiska kosztem nawet zaprzeczenia swoim uczuciom, wyparcia się siebie. W dzieciństwie mechanizmy obronne chronią nas przed bólem, często pomagają przetrwać. W życiu dorosłym często stają się ograniczeniem przed pełniejszym życiem. Dlatego, jeśli chcesz zmieniać siebie i swoje wzorce, potrzebujesz pracować na dwóch poziomach: na poziomie ciała i psychiki.

Bardzo ważne!!!

Sama praca przez ciało (rozluźnianie napięcia mięśniowego czy przeżycie głębokich uczuć podczas terapii czy warsztatów) nie wystarcza, aby uzyskać długoterminowe rezultaty. To może przynieść chwilową ulgę, ale raczej nie da głębokiej zmiany. Potrzebne jest również, oprócz pracy z ciałem, głębokie zrozumienie siebie, swoich wzorców, mechanizmów obronnych oraz połączenie swojej historii z doświadczeniami i wzorcami z obecnego życia. 

Współczesna Analiza Bioenergetyczna

Nurt Analizy Bioenergetycznej cały czas się rozwija. Obecnie kładzie on nacisk nie tylko na pracę przez ciało oraz analizę charakteru pacjenta, ale również opiera się mocno na relacji terapeutycznej pacjent-psychoterapeuta. Istotny wpływ na obecne metody pracy w tym nurcie mają teoria relacji z obiektem, teoria przywiązania, neurobiologia i badania nad traumą.

Krótko o historii:

Aleksander Lowen był pacjentem i uczniem Wilhelma Reicha, który z kolei był uczniem Zygmunta Freuda. Reich, twórca analizy charakteru, oprócz podejścia analitycznego do pacjenta zaczął zwracać uwagę na pancerz mięśniowy pacjenta i jego wpływ na osobowość. Do pracy analitycznej, nadal kładąc pacjenta na kozetce, dodał pracę z oddechem. Lowen opisuje, że podczas jednej z sesji z Reichem, poczuł impuls, że chciałby wstać i uderzać pięściami w kozetkę, protestując przeciwko sytuacji z dzieciństwa. Doświadczenie to stało się dla niego inspiracją, aby poszukiwać głębszej pracy z ciałem, nie rezygnując przy tym z elementu analizy. Będąc już doktorem prawnikiem, zdecydował się na zmianę zawodową i rozpoczął studia medyczne w Genewie. Po zakończeniu medycyny powrócił do USA, gdzie wraz z Johnem Pierakosem (również uczniem i pacjentem Wilhelma Reicha) zaczął rozwijać ćwiczenia i techniki pracy z ciałem, dzięki którym rozluźniali pancerz mięśniowy, czyli chroniczne napięcia w ciele, ograniczające dostęp do żywotności, przeżywania, możliwość ekspresji własnej. Po kilku latach ich drogi się rozeszły, a John Pierakos stworzył swój nurt Core Energetics.