część 2

Skieruj się ku ciału

Głębsze zanurzenie

w praktyce lowenowskiej

8-tygodniowy kurs online do samodzielnej pracy w domu

Dla kogo jest ten kurs? 

Stworzyłem ten kurs z myślą o osobach, które chcą skierować się ku swojemu ciału, mają już wcześniejsze doświadczenie w praktyce lowenowskiej (czyli w nurcie Analizy Bioenergetycznej) i chciałyby głębiej zanurzyć się w praktykę.

Podczas zamieszczonych tu praktyk i mini wykładów pogłębisz zrozumienie tej formy pracy oraz osadzisz się bardziej w samodzielnej praktyce z ciałem.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli…

N

masz już podstawowe doświadczenie w praktyce lowenowskiej

N

chcesz poprawić kontakt i relację ze swoim ciałem

N

chcesz nawiązać głębszy kontakt ze swoimi emocjami

N

chcesz doświadczyć głębszego odpuszczenia i relaxu

N

chcesz uczyć się lepiej zarządzać swoją energią

N

chcesz pogłębić rozumienie impulsów płynących z ciała

Podczas tego kursu będziemy:

R

stopniowo rozbudowywać naszą praktykę lowenowską

R

poprzez mini wykłady poznawać połączenie różnych aspektów pracy nad sobą i ciała

R

kontaktować się z coraz większym ładunkiem i w osadzony sposób go pokazywać

R

poznawać różne warianty ćwiczeń korzystając z prostych pomocy jak ręcznik, piłka, koce

R

mocniej rozwibrowywać ciało, aby zwiększyć czucie i dostęp do emocji

R

budować rozumienie samodzielnej praktyki, aby z czasem samemu dobierać sobie praktykę

Posłuchaj o kursie i sprawdź, czy to Cię przyciąga.

Co zawiera kurs? 

 8 zestawów praktyk

Dostaniesz 8 prowadzonych przeze mnie ok. 30 min praktyk. Będziesz mógł/a praktykować je razem ze mną. Udostępniane one będą stopniowo, po jednym co tydzień.
U

7 instruktaży ważnych ćwiczeń

Dostaniesz dodatkowo instruktarze 7 ważnych ćwiczeń ze szczegółowym omówieniem i wariantami: uziemienie, łuk, skręcanie ręcznika, otwieranie klatki, uderzanie pięściami w materac, kopanie w materac, wibracja miednicy.

8 mini wykładów

Podczas tych mini wykładów omawiam różne aspekty pracy nad sobą pokazując ujęcie ciała w tym procesie. Udostępniane one będą stopniowo, po jednym co tydzień.

 

Nagranie o BHP w praktyce

W tym nagraniu mówię o zasadach bezpieczeństwa w samodzielnej praktyce lowenowskiej w domu. Co robić i co nie robić, aby bezpiecznie praktykować w domu.

Ty wybierasz tempo i czas korzystania z kursu. 

Wszystkie materiały na platformie kursowej dostępne będą
przez 9 miesięcy od wykupienia kursu.

Czym ten kurs nie jest? 

Ten kurs nie zastąpi psychoterapii indywidualnej, ani warsztatów grupowych. Podczas tego kursu nie będziemy wchodzić głęboko w nasze konflikty emocjonalne, nasze wzorce zachowań, nie będziemy głęboko pracować z przeszłością.

Przeciwwskazania do praktyki 

Przeciwwskazaniem do samodzielnego wykonywania tej praktyki jest bycie w trakcie terapii psychotropowej, w stanach psychotycznych, w ciąży lub połogu. Warto zrobić przerwę w praktyce jeśli jesteście aktualnie trwających stanach ostrych i podostrych (niezależnie czy pourazowych czy infekcyjnych). Względnym przeciwwskazaniem jest wyniszczenie organizmu, padaczka, jaskra. Jeśli nie masz pewności czy to dla Ciebie napisz do mnie.

Czym się różni kurs „Głębsze zanurzenie w praktyce lowenowskiej” od kursu „Pierwsze kroki w praktyce lowenowskiej’? 

Kurs „Głębsze zanurzenie w praktyce lowenowskiej” jest dla osób, które mają już trochę doświadczenia, znają tą praktykę i chcą ją pogłębiać. Znają podstawowe ćwiczenia, rozumieją wagę oddechu, dźwięku, uziemienia, wibracji, ładowania, rozładowania.
Kurs „Pierwsze kroki w praktyce lowenowskiej” to kurs dla osób, które nie mają w ogóle lub mają bardzo małe doświadczenie w tej formie pracy. Praktyka wprowadzana jest powoli od samego początku. Praktyki są tam trochę krótsze, trwają ok. 20-25 minut. Kurs ten obejmuje: 4 prowadzonych praktyk, 4 mini wykładów oraz 3 instruktaży ważnych ćwiczeń. Podczas mini wykładów w kurs „Pierwsze kroki” omawiam bazowe aspekty praktyki: oddech, dźwięk, uziemienie, wibracja, ładowanie, rozładowanie. Więcej informacji o tym kursie znajdziesz tutaj.

Tematy mini wykładów

dostępnych od początku kursu:

1. Poczucie bezpieczeństwa, a ciało i emocje.

2. Rany emocjonalne, a pancerz napięciowy w ciele.

3. Co pomoże mi lepiej stawiać granice?
4. Przeżywając lęk i niepokój.

5. Sięganie po potrzeby.

6. Moja seksualność.

7. Odpuszczanie, a kontakt z ciałem.

8. Jak budować praktykę dopasowaną do siebie.

Cena kursu 

Głębsze zanurzenie w praktyce lowenowskiej

290 zł

Jeśli nie spodoba Ci się ten kurs to możesz uzyskać zwrot całej kwoty w przeciągu 14 dni od zakupu.

Prowadzący: Grzegorz Byczek  

Jestem psychoterapeutą w nurcie Analizy Bioenergetycznej (potocznie metoda Lowena). Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz warsztaty grupowe.

Jestem głęboko przekonany, że aby realnie zmieniać swoje życie, potrzebujemy uwzględniać 3 poziomy, które obejmuje ten kurs:

rozwijać rozumienie siebie (m.in. swoich wzorców zachowania, konfliktów wewnętrznych, połączyć naszą historię z obecnymi wzorcami),

pogłębiać kontakt z ciałem (zwiększanie dostępu do czucia swoich emocji, możliwości ich przeżywania i wyrażania),

wystawiać się na nowe doświadczenia (próbować nowych sposobów wyrażania i pokazywania się).

Najczęściej zadawane pytania  

Nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z pracą z ciałem metodą Lowena. Czy ten kurs jest dla mnie?

Nie. Jeśli nigdy nie miałeś kontaktu z tą formą pracy to rozpocznij swoją przygodę od kursu „Pierwsze kroki”. Znajdziesz go tutaj.

Ile czasu w tygodniu muszę poświęcić na ten kurs?

Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Najlepiej wykonywać te praktyki regularne 1-3 razy w tygodniu. Pojedyncza praktyka trwa ok. 30 min. Jeśli masz mniej czas to będziesz mniej praktykować, co i tak będzie wspierające w zbliżaniu się do swojego ciała. Jeśli masz ochotę i możliwości to można wykonywać je codziennie.

Czy muszę być bardzo sprawny/a fizycznie, aby móc wykonywać te praktyki?

Nie, to nie są praktyki bardzo wymagające fizycznie. Nastawione są na odczuwanie i uważność na to co się dzieje w ciele na poziomie odczuć i emocji. Oczywiście jeśli masz jakieś przeciwwskazania ruchowe to należy je wziąć pod uwagę.

Czy ten kurs prowadzony jest na żywo, czy to będą nagrania online?

Ten kurs jest w formie nagrań udostępnianych uczestnikowi. Jest to kurs do samodzielnej pracy w domu. Nie ma bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.

Co w sytuacji, jeśli będę miał/a zaległości w realizacji kursu?

Możesz go realizować w dowolnym czasie. Jeśli miałeś/łaś przerwę i chcesz powrócić do praktyki, po prostu zacznij od ostatniej odbytej praktyce lub wcześniejszych. Zachęcam do praktykowania go wielokrotnie najlepiej regularnie. Nie jest to kurs do jednorazowego zrealizowania.

Jak długo będę mógł/a korzystać z tego kursu?

Ten kurs jest dostępny przez okres 9 miesięcy.

Co jest potrzebne, aby brać udział w kursie?

Kurs prowadzony jest w oparciu o platformę kursową czyli potrzebujesz mieć dostęp do Internetu. Dodatkowo potrzebujesz:

  • przestrzeni do ćwiczeń,
  • luźny stroju do ćwiczeń,
  • ręcznik
  • piłkę albo golfową albo tenisową albo korek po winie 
  • wałek lub zwinięte koce
  • duża piłka rehabilitacyjna, ale jak nie masz mogą być zwinięte koce
Ile trwa kurs?

Kurs trwa 8 tygodni, ale zachęcam do praktykowania tych praktyk dużo dłużej. W tej praktyce nie chodzi o ‘zaliczenie’, jednorazowane zrobienie ćwiczeń. To praktyka do wielokrotnego powtarzania.

Czy ten kurs pomoże mi na różne objawy w moim ciele?

To nie jest kurs, którego celem miałoby być praca z objawami w ciele. Jeśli Twoje ciało ‘mówi’ objawami to warto rozważyć psychoterapię, podczas której będziesz mógł/a pracować z konfliktami emocjonalnymi stojącymi za tymi objawami. Sama praca przez ciało nie zmieni tych objawów, może je chwilowo złagodzić, ale nie dotknie przyczyn. 

Jeśli masz jakieś kontuzje to tym bardziej musisz uważać i dostosowywać praktykę do ciała.

To kurs, w którym będziemy zbliżać się do swojego ciała, to sygnałów z niego płynących – odczuć, emocji. Niemniej nie będzie to bardzo głęboki proces.

Czy po tym kursie nauczę się tej metody pracy i będę mógł/a uczyć innych tych praktyk?

Nie, to kurs do własnej praktyki. Nie jest to kurs szkoleniowy przygotowujący do pracy z innymi osobami.

Czy ten kurs zastąpi mi psychoterapię?

Nie, ten kurs nie zastąpi psychoterapii. Ten kurs to zestaw praktyk przez ciało wraz z mini wykładami, które pomogą zbliżyć się do ciała, odczuć i emocji. Proces psychoterapii jest dużo bardziej głębokim procesem, który odbywa się też w oparciu o relację psychoterapeut – pacjent. 

Często osoby, które są w psychoterapii nie obejmującej aspektu ciała korzystają z tej formy pracy z ciałem, aby pogłębić swój proces. Warto wtedy porozmawiać o tym z własnym psychoterapeutą.

Nadal masz pytania? Napisz do mnie na kontakt@grzegorzybyczek.com